Masterclass Data & Beleid (nov/dec)

Masterclass Dat & Beleid
1
okt

Masterclasses Data & Beleid (nov/dec)

Dit najaar organiseren we een serie van drie werksessies over data en beleid. Aan de hand van drie beleidsthema’s onderzoeken we hoe we die meetbaar kunnen maken en hoe we dit kunnen vertalen naar beleid. Dit doen we samen met de data-analisten van Civity.

We richten ons op de beleidsthema’s klimaatadaptatie (wateroverlast), afval scheiden en arbeidsmarkt.

Meld u hier aan

U leert aan de hand van deze voorbeelden hoe u data kunt inzetten voor het maken van effectiever en beter beleid:

  1. Procesmatig: hoe maak je een beleidsthema meetbaar, welke stappen moet je zetten.
  2. Welke rol hebben verschillende stakeholders in de provincie/gemeente als organisatie en als gebied.
  3. Technisch: wat er technisch mogelijk is en hoe implementeer je dit in de eigen organisatie.
  4. Vervolgstappen: wat is er nodig om dit op te schalen naar andere beleidsthema’s binnen de provincie/gemeente.

DATA

Workshop 1 – Inspiratie (9 nov, 9.30 – 13.30 uur)

Workshop 2 – Doen (23 nov, 9.30 – 13.30 uur)

Workshop 3 – Leren (7 dec, 9.30 – 13.30 uur)

We raden wel aan om alle 3 sessies bij te wonen, zodat u kunt leren van het hele proces. Bent u niet in de gelegenheid om aan alle 3 sessies deel te nemen? Dan is uw collega ook welkom om u te vervangen.

VOOR WIE?

Iedereen die zich betrokken voelt bij de provincie of werkt bij een instelling die betrokken is bij de provincie, mag mee doen. Bijvoorbeeld mensen die werken bij Zuid-Hollandse gemeenten, bedrijven, vervoersmaatschappijen, burgerinitiatieven, milieuclubs, waterschappen, netbeheerders, natuurbeschermers, data-clubs, enzovoort.

Meld u hier aan

WAT GAAN WE DOEN?
In de eerste bijeenkomst
brengen we het beleidsthema in kaart. Waar hebben we het over? Wat is het hogere doel, de ambitie en hoe is het doorvertaald naar beleidsdoelen? Wat hoort erbij en wat niet? Daarbij gaan we ook in op proceselementen. We brengen het onderwerp zoveel mogelijk in kaart en inventariseren daarbij wat de meetpunten zijn.

In de tweede bijeenkomst proberen we dat meetbaar te maken. We focussen op de vraag wat meetbaar is en hoe je dat moet doen. Ook verkennen we of dat wel kan? Is de data voorhanden? En waar komt die vandaan? En als er data is, is die dan bruikbaar, met elkaar te vergelijken, et cetera?

In de derde bijeenkomst focussen we op het organiseren van dit proces. Stel we willen zo realtime mogelijk (wat betekent realtime overigens?) een bepaald onderwerp meten, hoe moeten we het proces dan inrichten om dat te doen? Wie zijn de stakeholders? Wat is hun belang, et cetera?

Wilt u leren over data en beleid of heeft u ideeën over hoe dit proces eruit kan zien? Doe dan mee aan de Masterclasses Data & Beleid. Er zijn maximaal 30 plekken beschikbaar en we maken een selectie uit de aanmeldingen op basis van professionele achtergrond.

De locaties van de bijeenkomsten worden binnenkort bekend gemaakt.

Meld u hier aan

Leave a Reply