Het project

Waar de één bij de provincie Zuid-Holland denkt aan de Scheveningse pier of de haven van Rotterdam, denkt de ander aan de Tweede Kamer of de bollenstreek. De provincie Zuid-Holland heeft vele gezichten. Dus waar focus je op voor de toekomst en hoe maak je beleid waar álle Zuid-Hollanders gelukkiger van worden?

WAT VOORAF GING

In augustus 2017 organiseerde het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de Summerschool Omgevingsvisie Zuid-Holland. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving, de stip aan de horizon. In 3 dagen bedachten 24 Zuid-Hollandse jongprofessionals en seniors 6 visies voor de toekomst van Zuid-Holland. Dit leverde de volgende uitkomsten op:

  • Het grote doel:
    Hoe zorgen we ervoor dat Zuid-Hollanders gelukkig zijn?
  • Het meten van de leefkwaliteit door middel van data, als instrument voor planologie
  • Daarbij het versterken van de identiteit(en) in de provincie
  • En de praktische uitwerking:
    • Focus op circulaire economie en duurzaamheid
    • Oplossen mobiliteitsproblematiek

HET VERVOLG

In 2018 wil de Provincie Zuid-Holland met het project ‘Leven in Zuid-Holland’ onderzoeken hoe de leefkwaliteit in de provincie kan worden verhoogd op het gebied van wonen, werken, recreatie, natuur, mobiliteit, ondernemen, economie, duurzaamheid, etc..

Dat doen we door:
het aanscherpen en uitwerken uitkomsten summerschool;

te definiëren wat de leefkwaliteit van Zuid-Holland bepaalt;

te onderzoeken welke data daarvoor nodig zijn en of die al bestaan;

met als einddoel het ontwikkelen van een ‘dashboard leefkwaliteit’ voor Zuid-Holland.

Het dashboard leefkwaliteit meet door middel van verschillende data realtime de leefkwaliteit in Zuid-Holland. Op basis daarvan wil de Provincie beleid maken en indien nodig beleid aanpassen. Zo maken we samen Zuid-Holland schoner, slimmer en sterker!

DOE MEE!

Ben je Zuid-Hollander? Of voel je je zo, omdat je er werkt of studeert? Of omdat je er geboren bent, en de provincie je je nog steeds aan het hart gaat? Denk dan mee over de toekomst van Zuid-Holland!

Iedereen die zich betrokken voelt bij de provincie of werkt bij een instelling die betrokken is bij de provincie mag mee doen aan het project Leven in Zuid-Holland. We zoeken dus inwoners van Zuid-Holland, mensen die werken bij Zuid-Hollandse gemeenten, bedrijven, vervoersmaatschappijen, glastuinbouwers, burgerinitiatieven, milieuclubs, Waterschappen, netbeheerders, natuurbeschermers, veehouders, etc.

Het project ‘Leven in Zuid-Holland’ wordt uitgevoerd door het
Kennislab voor Urbanisme en Future City Foundation
in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.